Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај 2017.

 

Сваке године, милиони пацијената у целом свету добију неку од болничких инфекција. Болничке инфекције су један од најчешћих нежељених догађаја везаних за здравствену негу, а стваран број пацијената са болничком инфекцијом је тешко утврдити због тешкоћа у прикупљању поузданих података. Болничке инфекције је могуће превенирати и спровођењем поступака хигијене руку запослених, у право време и на прави начин.

 

Организујући Национални програм хигијене руку у здравственим установама под називом „Чисте руке – безбедне руке“, Србија је 2008. год. постала члан Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације (СЗО) и сваке године обележава 5. мај, Светски дан хигијене руку у здравственим установама под називом „Сачувајте животе – оперите своје руке“.

Ова кампања представља значајан део едукације здравствених радника посвећене побољшању и одржавању хигијене руку на прави начин и у право време како би се на адекватан начин смањио број болничких инфекција у здравственим установама.

 

 

Овај дан се обележава у циљу скретања пажње да је неопходно константно спроводити:
– Програм едукације и мотивације здравствених радника
– Контролисати придржавање препорука о хигијени руку
– Информисати пацијенте и чланове њихових породице о постојећим протоколима хигијене руку.
– Поставити хигијену руку као приоритетан проблем здравствених установа и обезбедити финансијску подршку.
– Обезбедити особље са довољном количном средстава на бази алкохола за хигијену руку.
– Увести мултидисциплинарни програм који ће код здравствених радника побољшати поштовање препорука за хигијену руку.
– Посебно инсиситирати на поштовању препорука хигијене руку здравственог особља на одељењима интензивне неге.
– На одељењима обезбедити препарате на бази алкохола на улазу у собе пацијената, поред кревета и на другим доступним местима, а такође обезбедити и џепна паковања.
– Водити рачуна о безбедном лагеровању средстава на бази алкохола, јер су запаљива.

Хигијена руку у здравственим установама

 

Хигијена руку у здравственим установама једна од основних мера превенције болничких инфекција, која не кошта много, а значајно утиче на квалитет здравствене услуге.

Comments are closed.