О нама

Центар за превенцију има задатак да обезбеди здравствено –промотивне активности, превентивне услуге и интервенције.

Основна сврха постојања Центра за превенцију је интеграција и координација свих превентивних активности у Дому здравља Инђија, а у циљу што успешније промоције здравља и свих нивоа превенције болести одраслог становништва Општине Инђија.

Промоција здравља је наука и уметност у помоћи људима у промени животног стила и покретање према стању оптималног здравља.

Оптимално здравље се дефинише као равнотежа физичког, емотивног, социјалног, душевног и интелектуалног здравља.

Промена животног стила је комбинација подизања свесности, промене понашања и креирања околине која подржава праксу доброг здравља.

Осим координативне улоге унутар Дома здравља Инђија, Центар за превенцију има задатак да сарађује са локалном заједницом, Заводом за јавно здравље Сремска Митровица, локалном самоуправом, медијима, невладиним сектором и свим осталим партнерима у циљу унапређења здравља .

Центар за превенцију спроводи програм превенције и контроле заразних болести, ради на превенцији, контроли и праћењу водећих хроничних незаразних болести, одржава спремност за реаговање у ванредним стањима.

У центру за превенцију се спроводе превентивни прегледи одраслог становништва и скрининг програми:

– рано откривање дијабетес мелитус тип 2
– рано откривање депресије
– рано откривање кардиоваскуларног ризика
– рано откривање рака дебелог црева

Циљеви центра за превенцију су:

– координација здравствено –промотивних активности унутар Дома здравља
– унапређење превентивних услуга у Дому здравља
– унапређење и очување здравља одраслог становништва, благовремено откривање фактора ризика за настанак болести и формирање здравих стилова живота.
– активан приступ ка кориснику

 

Comments are closed.