Светски дан без дувана – 31. мај 2017. године

РЕЦИ НЕ ДУВАНУ

ЗАШТИТИ ЗДРАВЉЕ, СМАЊИ СИРОМАШТВО  И ДОПРИНЕСИ РАЗВОЈУ

Дуван – претња развоју

Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.

 

Тема овогодишњег Светског дана без дувана 2017 је „Дуван – претња развоју“.

 

Кампања треба да:

  • докаже претњу коју дуванска индустрија представља у свим државама света за одрживи развојза здравље и економско благостање њихових грађана;
  • предложи мере које држава и јавност треба да предузму да би побољшали здравље и развој суочавајући се са светском дуванском кризом.

 

Циљеви кампање поводом Светског дана без дувана 2017. године:

  • истицање повезаности између употребе дуванских производа, контроле дувана и одрживог развоја;
  • подршка државама да контролу дувана укључе у своје националне одговоре на Агенду одрживог развоја до 2030. године;
  • подршка државама чланицама и цивилном друштву да се боре против уплитања дуванске индустрије у политичке процесе, што заузврат доводи до јачања националне политике у контроли дувана;
  • охрабривање ширег учешћа јавности и њених партнера у националним, регионалним и глобалним напорима да се напишу и примене стратегије и планови развоја и остваре циљеви којима су приоритет активности на контроли дувана;
  • показати како појединци могу да допринесу стварању одрживог света без дуванског дима, било тако што су посвећени томе да никад не користе дуванске производе или тако што што ће се одрећи ове навике.

 

Око 6 милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, а предвиђа се да ће ова бројка да нарасте на више од 8 милиона до 2030. године ако се активности не интензивирају. Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу, културни или образовни ниво. Он доводи  до патње, болести и смрти, осиромашује породице и националне економије.

 

СЗО позива државе да дају предност и убрзају напоре на контроли дувана као један од одговора на Агенду одрживог развоја до 2030. године.

 

Све државе имају користи од успешне контроле дуванске епидемије, пре свега заштитом својих грађана од штетних ефеката употребе дувана и смањењем трошкова у националној економији. Агенда одрживог развоја до 2030. године и њених 17 глобалних циљева треба да осигурају „да нико не буде остављен сам“.

 

Поред очувања здравља и смањења неједнакости у здрављу, свеобухватна контрола дувана смањује и гајење дувана, производњу и употребу дувана.

 

Дом  здравља „др Милорад Мика Павловић „  Инђија  активно  учествује  у   борби  против дуванског  дима  . У  оквиру  рада Центра  за превенцију  почела  је  са  радом   Превентивно саветовалишна  јединица за одвикавање од пушења која пружа стручну помоћ за одвикавање од пушења . Ова услуга је бесплатна и могу је користити сви заинтересовани грађани општине Инђија.

Comments are closed.