Светски дан борбе против туберкулозе – „Заједно против туберкулозе“

Према подацима СЗО, прошле године је 10,4 милиона људи оболело, док је 1,8 милиона људи умрло у 2015. години од туберкулозе (ТБ), што чини ову болест једном од водећих узрока смрти међу заразним болестима у свету. Туберкулоза је дубоко укорењена у популацијама где су људска права и достојанство ограничени. Док свако може да добије туберкулозу, болест напредује најчешће међу људима који живе у сиромаштву и у марги-нализованим заједницама и групама као што су: мигранти, избеглице, особе који раде и живе у срединама које садрже факторе ризика, старе особе, жене и деца и сл. Фактори као што су потх-рањеност, лоши услови становања и санитације, удружени са другим факторима ризика као што су употреба дувана и алкохола и дијабетес, утичу на подложност оболевању и на доступност лечењу. Осим тога, доступност често ометају и трошкови повезани са болешћу и тражењем помоћи, као и недостатак социјалне заштите, што доводи до зачараног круга сиромаштва и лошег здравља. То је показало и „Истраживање социјалних детерминанти туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе” које је спроведено у оквиру пројекта „Контрола туберкулозе у Србији” Министарства здравља 2014. године.

Зашто обележити Светски дан борбе против туберкулозе?

За већину, сваки дан је ТБ дан, али само једном годишње, 24. марта, очи јавности су усмерене на туберкулозу, што пружа огромне могућности:

  • Скретање пажње јавности на то да туберкулоза није заборављена болест
  • Анализу стања у области превенције, дијагностике и лечења ове болести
  • Обезбеђивање политичке и друштвене посвећености борби против туберкулозе.

Србија се, као и сваке године, и 24. марта 2017. године придружује светској кампањи обележавања Светског дана борбе против туберкулозе под истоименим слоганом. Ове године ће посебна пажња бити посвеће-на заједничким напорима да се „нико не запостави” осврћући се на проблем стигматизације, дискримина-ције и маргинализације, као и на превазилажење препрека у доступности квалитетне дијагностике и лечења.

Република Србија бележи континуиран тренд смањења стопе пријављивања туберкулозе, са 37/100.000 у 2003. години на 13/100.000 становника у 2015. години, што Републику Србију сврстава међу земље са ниским оптерећењем туберкулозом у региону Европе. Међутим, неколико година уназад успешност лечења оболелих опада.

Према пријавама достављеним на обрасцу број 1, у 2015. години пријављено је 962 случаја оболевања од свих облика туберкулозе, који подлежу обавезном пријављивању, што чини нотификациону стопу од 13,52/100.000 на 100.000 становника

Заједно можемо:

  • боље препознати сумњу на туберкулозу
  • боље дијагностиковати, лечити и излечити ТБ
  • не осуђивати оболеле и пружити им подршку

 

Comments are closed.