Превентивно саветовалишна јединица за одвикавање од пушења

Резултати велиог броја истраживања доказали су да цигарете и други облици  дувана стварају зависност ,да је никотин тај који ствара зависност  и да је фармаколошки и бихевиорални процес зависности од никотина исти као  и код зависности на класичне дроге –хероина или кокаина.

Стручна помоћ у одвикавању од пушења је пушачима неопходна .Обезбеђивање овакве помоћи  представља  важну јавно-здравствену делатност  једне земље.

Користи од престанка пушења су вишеструке ,нарочито ако осба престане да пуши пре појаве првих симптома штетних ефеката дувана.Пре свега смањује се ризик за развој обољења  директно повезаних са пушењем и повећава очекивана дужина живота.

Преко 75% пушача жели да прекине са пушењем .Шансе  да ће и у томе успети  значајно се повећавају уз помоћ стручњака  .Само савет да је потребно да се са пушењем престане није довољан .Стручна помоћ је потребна у доношењу одлуке ,а кад је одлука једном донесена ,потребна је подршка да престане да пуши и да остане непушач.

Основна делатност саветовалишта за одвикавање од пушења је стручна помоћ особама при остављању пушења .

Активности саветовалишта за одвикавање од пушења дувана су превентивног  и едукативног карактера о штетностима дувана  и стручна подршка у остављању дувана.

 

Циљеви саветовалишта:

1.Смањење броја пушача

2.Смањење  броја пушача међу младима

3. Едукација о здравим стиловима живота

 

Методе рада:

Рад саветовалишта се одвија кроз:

1.Индивидуални рад –Индивидуални приступ се може применити код свих пушача старијих од 16година ,било да припадају општој популацији или некој специфичној групи(труднице ,млади,спортисти,одређене професије,болесници и сл.).

2.Групни рад –  (Петодневни план за одвикавања од пушења,предавања ,радионице и трибине)

 

Заказивање:

Индивидуални рад – лично доласком у АТД  диспанзер –Пнеумофтизиолошка служба

доласком код свог изабраног лекара

телефоном -069 -85-28-370

Радним  даном од 7 ч  до 13 ч

Групни  радПетодневни план за одвикавање од пушења

пријавом код изабраног лекара

лично доласком у АТД диспанзер –Пнеумофтизиолошка служба

телефоном -069-85-28-370

Радним  даном од  7ч до 13 ч

*Напомена

Групни рад  (петодневни план одвикавања од пушења)се реализује са групом од најмање 5 заинтересованих појединаца  сваке 3 недеље у месецу почевши од уторка до суботе у термину од 12ч до 13 ч.

Услуга  и индивидуалног и групног рада је бесплатна уз оверену здравствену  књижицу!!!

Контакт :

телефон -069-85-28-370

Адреса: Дом здравља „др Милорад Мика Павловић“ улица Српскоцрквена  бр.5 22320 Инђија

Comments are closed.