ПАТРОНАЖА

03Поливалентна патронажна служба је део здравствене службе чији је циљ да кроз здравствено васпитни рад

у породици унапреди највеће људске вредности, здравље и живот.

Циљ рада је :

1.очување и унапређење здравља у породици

2.отклањање фактора ризика за настанак болести

3.препознавање потреба корисника здравствене заштите

4.здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Поливалентна патронажна служба се бави здравственим радом преко:

1.кућних посета (70%)

У кућним посетама обилазе се : труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца, жене генеративног и постгенеративног доба, особе преко 65 година, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних, малигних, прогресивних неуро-мишићних болести и туберкулозе.

2.здравствено васпитним радом у локалној заједници – 30%(месна заједница,школе,прешколске установе, радне организације ….)

Редовно се одржавају активности са циљем промоције здравља породице и локалне заједнице као и едукација становништва о здравим стиловима живота, очување и унапређење здравља деце, лица старијих од 65 година, промоција одговорног родитељства и по потреби повезивање породица са службама здравствене и социјалне заштите.

Поливалентна патронажна служба учествује у раду мобилне јединице Превентивног центра, обавља здравствено васпитни рад и врши промоцију здравог одраслог становништва у заједници пратећи Календар здравља .

Активно сарађује са свим структурама у локалној заједници (месна заједница, Центар за социјални рад, Црвени крст….).

Руководилац службе:

Др Зденко Т.Гајић спец.епидемиологије

Телефон 069-85-28-373

Надзорна сестра

м.с. Јасмина Стошић

телефон 062-888-32-90

Патронажне сестре – Инђија:

в.м.с. Ружица Станковић тел.069-85-28-329

в.м.с. Љиљана Иванчевић тел.069-85-28-301

м.с.Оливера Пјевац тел 069 -85-28-344

м.с. Катарина Кнежевић тел. 069 -85-28-343

Патронажна сестра – Крчедин:

м.с. Весна Алан тел.

Патронажна сестра – Љуково и Јарковци:

м.с. Мирјана Опачић

Патронажна сестра – Бешка:

в.м.с.Темуновић Јасмина

Контакт : тел. 022-561-282- лок 117, Поливалентна патронажна служба Инђија

E mail: patronaza@dzindjija.rs 

Патронажна служба у Дому здравља Инђија се налази у објекту Дечијег диспанзера – превентивни део.

Comments are closed.