Ресурсно – едукативно – координативна јединица (РЕКЈ)

Рад се обавља према потреби одн. према процени ризика више особа .

Ресурсно – едукативна – координативна јединица је едукација запослених ,студената и других корисника.

То је заправо групни здравствено – васпитни рад где се корисници едукују о значају унапређења здравља, превенцији ризика и појави обољења, начину промене неадекватног понашања, организацији рада Превентивног центра, важност вакцинације и друго.

Comments are closed.