Мобилна јединица (МЈ)

Према Календару јавног здравља и на захтев заинтересованих корисника са тимом Поливалентне патронажне службе са Превентивним центром и осталим службама Дома здравља Инђија се организује рад на терену .

Спроводе се здравствено –промотивне активности и превентивне активности на местима као што су: месне заједнице, радни колективи (радне организације, предшколске и школске установе) пијаце, тргови, платои, заједнице Рома, колективни смештаји и друго.

Comments are closed.